Adwokat – Prawo karne i wykroczenia Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
12 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – zabiegi odmładzające
24 września, 2019

Adwokat – Prawo karne i wykroczenia Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, które wymagają odpowiedzialności i rzetelności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego pracy. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw zawartych w kodeksie karnym i innych ustawach należy do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które opisują typy wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z jakimi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, które mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zwykle są to sprawy z zakresu ruchu drogowego, np. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się również sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Najprostsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, by postępowanie jak najmniej rzutowały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zazwyczaj prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym również przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza gdy ma zachęcać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są wynikiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń często nie wynika z niewiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest również zasadne w przypadkach, kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom w celu wyrządzenia szkody oraz ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także gdy w trakcie działań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd trzeba dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym podjąć określone czynności. Są to więc sprawy powiązane z formą i kryteriami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Często skazani również ubiegają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, jeśli dokonanych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, gdy osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to skutki tych działań mogą okazać się dla sprawców poważne i zawierać takie środki karne jak np.: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu również wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również nieprzepisowe usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.