Testament u notariusza

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament

Przygotowanie testamentu ma na celu oddanie swojego majątku jako następstwo śmierci. Testament jest dokumentem, w którym wymienia się konkretne osoby, które uzyskają spadek. Aby dokument był pełnoprawny musi spełniać kilka wymogów zawartych w prawie spadkowym. Głównie osoba pragnąca sporządzić testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz sporządzić go bez pośredników przy absolutnej świadomości czynu. Testament skutkuje dopiero w momencie otwarcia spadku, tj. po zgonie testatora. W innym przypadku podzielnie majątku na podstawie testamentu jest niemożliwe. Zgodnie z prawem testator ma prawo zapisać testament w trzech formach, ale według każdej z nich muszą zostać zachowane wskazane przez prawo wytyczne.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – według tej formy spadkodawca musi zapisać cały dokument pisemnie oraz uzupełnić go pełną datą i podpisem. Tak samo niezbędne jest, by z treści można było stwierdzić, jakim osobom oddany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeżeli na przykład zostanie podzielony między kilkoma osobami. W tej formie niedozwolony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – spisuje się go zwykle w formie aktu notarialnego. Z praktyki notariuszy wynika, że lepiej jest wybrać tę formę testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zatroszczy się o poprawność testamentu. Pisane ręcznie testamenty są często podważane, gdy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Sporządzenie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że dokument będzie zgodny z wymogami . Spisuje się go w gronie dwóch świadków, którzy tak samo jak testator i notariusz zostawiają podpisy potwierdzające sporządzenie testamentu. Dodatkowym dowodem jest również protokół spisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wtedy, kiedy istnieje prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Dotyczy to okoliczności wyjątkowych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. Taki testament może zostać przekazany w jednoczesnej obecności 3 świadków oraz musi zostać spisany, a także podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Ważne jest także to, że każdy testament okaże się nieważny jeżeli testator sporządzi go pod przymusem lub w wyniku błędu, czyli jeżeli nie zostanie sporządzony świadomie oraz z własnowolnie. Ponadto testament zawiera wolę tylko jednej osoby, więc nie może zostać spisany przykładowo przez małżonków wspólnie.

Przygotowywanie testamentu u notariusza daje korzyści

Notariusz powinien odmówić spisania testamentu jeśli tylko ma wątpliwość, czy testator spisuje go pod przymusem lub nie jest całkowicie świadomy swojego czynu. Kiedy nie ma w tej kwestii wątpliwości, poza bazową zaletą – gwarancją, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny z prawem oraz ważny, wyróżniamy także inne zyski wynikające ze spisania testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki obecności notariusza spisanie testamentu nie powinno sprawiać trudności, a do tego jego postanowienia będą czytelne oraz nie pozostawią wątpliwości pod względem woli testatora. Testament przygotowany u notariusza będzie trudniejszy do zakwestionowania w przypadku konfliktów między spadkobiercami lub pozostałymi osobami, które nie będą zapisane w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszystkie akty notarialne przygotowane u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają tylko odpis. Za sprawą tego oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet kiedy odpis się zniszczy lub zaginie, bez większych przeszkód można odebrać kolejny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza pozwala też na zapisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, w której spadkobiercy mogą ustalić, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a informacja o tym, że konkretna osoba w ogóle sporządziła testament nie może zostać ujawniona do jej śmierci. Rejestr zaledwie pomaga znaleźć miejsce testamentu, a sam wpis jest darmowy, własnowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest możliwe tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na ten zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, by w momencie otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis będzie nieważny.

Czy da się odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem będzie ten przygotowany jako ostatni, ze względu na to najprostszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest spisanie nowego. W aktualnym dokumencie sporządzonym u notariusza, zaznacza się odwołanie wcześniejszego. Jeśli nie będzie takiego wskazania aktualny testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany w całości lub tylko częściowo.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.