Jakie funkcje pełni notariusz?

Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medycyny estetycznej
21 marca, 2017
Adwokat Toruń - Adwokat sprawy rozwodowe - Adwokat sprawy karne - Adwokat sprawy cywilne - Dobry adwokat Toruń
Adwokat – zawód pełny pasji
22 marca, 2017

Jakie funkcje pełni notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest funkcją wymagającą precyzji i ogromnej znajomości prawa. Fundamentalnym zadaniem każdego notariusza jest zabezpieczanie interesów prawnych, oraz zapobieganie występowaniu konfliktów na tle rozmaitych działań między ludźmi. Notariusz jest zatem strażnikiem litery prawa, zabiegając o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak rutynowych zajęć jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się również innymi kwestiami, takimi jak chociażby magazynowanie dokumentów o dużej wartości. Spora część z nas prawdopodobnie twierdzi, że kancelaria notarialna to biuro z wypełnionymi po brzeg regałami i bukowym biurkiem za którym czeka na nas niezawodna Pani Notariusz. Obecnie taki obraz kancelarii notarialnej jest już rzadko spotykany, bowiem co raz większa liczba notariuszy pracuje na laptopach, przechowując wszelkie akta i umowy na urządzeniach cyfrowych. W rzeczy samej, notariusze to bardzo nowatorscy urzędnicy, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak na przykład zakup mieszkania.

W dalszej części artykułu dowiesz się jakie funkcje pełni każdy notariusz i co należy do jego głównych zadań.

Kim jest notariusz?

W zamierzchłych czasach notariusz określany był regentem. Jednostka ta zobowiązana była do wykonywania władzy w imieniu króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Wiadomo że dziś notariusze specjalizują się w czymś całkowicie odmiennym, jednak część ich działań jest jednoznacznie związana z działalnością państwa. Chociażby rejestrowanie aktów notarialnych dokumentujących nabycie własności danej nieruchomości.

Co trzeba zrobić, aby stać się pełnoprawnym notariuszem. Jest to stosunkowo zawiły proces, chociaż co rocznie wiele osób uzyskuje promocję na to stanowisko. Każdy kto chce zostać urzędnikiem notarialnym powinien na początku zrealizować studia prawnicze. Następnym wymogiem jest zrealizowanie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i kończy się formalnym egzaminem z wiedzy prawnej i zawodowej. Po skończonej aplikacji, właściwa osoba zostaje powołana notariuszem przez ustawowo określonego ministra, który podaje także miejsce sprawowania urzędu.

Notariusze nie są, jak wielu sądzi, urzędnikami publicznymi. Mogą oni jednak korzystać z zbioru praw publicznych, na przykład z wyjątkowej ochrony podmiotowej. Każdy aspekt pracy notariusza jest opisany w akcie prawnym prawo o notariacie. Dobrze jest podkreślić, że pensja notariusza jest określona prawnie. Określane jest to jako taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już nadmieniliśmy służba notariusza jest dogłębnie opisana w ustawie prawo o notariacie. Co to implikuje? Notariusz nie jest w stanie realizować innych funkcji, niż te wypisane w powyższej regulacji. Katalog zadań notariusza jest zamknięty, zatem łatwo jest stwierdzić czym konkretnie zajmują się jednostki sprawujące taki zawód.

Oto wyczerpująca lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument państwowy, który może być przygotowany wyłącznie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, ponieważ potwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na dokonanie pewnych czynności prawnych. Poszczególne uchwały zastrzegają formę aktu notarialnego dla legalności określonych czynności prawnych, takich jak dla przykładu umowa przenosząca własność nieruchomości.
  • Przygotowywanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. Bardzo często poświadcza się własnoręczność podpisu na kopiach oryginalnego dokumentu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może rodzić dla niej pewne skutki prawne. To zadanie sprawdza się podczas trwania różnych konfliktów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez zredagowanie protokołu potwierdza wykonanie pewnej czynności prawnej. Przeważnie notariusz jest zatrudniany do spisania protokołu plenarnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest weksla jest operacją, którą wykonuje notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Bodźcem do wykonania protestu może być nieodebranie weksla lub rezygnacja z pokrycia należności weksla.
  • Depozyt notarialny – notariusz chroni nie tylko dokumenty prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy zdefiniowane w szczegółowych przepisach prawa.
  • Sporządzanie wypisów dokumentów – odpis jest ogólnie odtworzeniem oryginału dokumentu. Urzędnik w taki sposób zatwierdza, że replika dokumentu jest zgodna z jego pierwowzorem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na życzenie strony jest zobligowany do skonstruowania danego aktu prawnego.

Jak z całą pewnością zaobserwowaliście profesja notariusza nie jest wcale taka bezproblemowa. To od niego zależy powodzenie dokonania danej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach ogromną odpowiedzialność zawodową, gdyż celem jego pracy jest w głównej mierze przeciwdziałanie konfliktom prawnym.

Obok wyżej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych mniejszych działań wskazanych w przepisach szczególnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli poszukujesz notariusza, który rozsądnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się uznaniem Klientów, obowiązkowo skonsultuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj zdobędziesz najbardziej kluczowe informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.