Okiem prawnika – dziedziczenie spadku

księgowość toruń biuro rachunkowe usługi prowadzenia księgowości
Czy praca w księgowości się opłaca?
14 kwietnia, 2017
prawnik toruń adwokat z torunia alimenty długi
Prawnicy pomagają odzyskiwać alimenty na dziecko
20 kwietnia, 2017

Okiem prawnika – dziedziczenie spadku

kancelaria adwokacka prawnik toruń prawo spadkowe

kancelaria adwokacka prawnik toruń prawo spadkowe

Spadek – podatki i kwoty wolne od podatku

Po śmierci najbliższej osoby, m. in. małżonka bądź brata, z reguły odbieramy spadek. W pewnych sytuacjach niesamowicie cieszy on spadkobierców, bowiem łączy się ze znacznymi profitami. Wówczas należy koniecznie spłacić podatek do odpowiedniego urzędu, gdyż taką rzecz określa ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Powinniśmy wspomnieć, że możemy nabyć w spadku nie tylko środki pieniężne oraz dom, ale też niespłacone pożyczki. W przypadku kiedy siostra lub brat nie spłaci ich w trakcie swojego życia, wtedy przechodzą na pozostałych członków rodziny. Można się przed tym bez wątpienia zabezpieczyć, np. wyrzekając się spuścizny aprobując właściwą umowę. Należałoby udać się do dobrego prawnika, który wyjaśni nam zawiłości prawa i zaproponuje, w jaki sposób mamy działać.

Jakie dobra są opodatkowane?

Obiektem opodatkowania są dla przykładu: spadkobranie naturalne, nabywanie spadku na mocy testamentu, zachowek (w przypadku kiedy następca był przeoczony w testamencie), depozyty bankowe (w tym przypadku zmarły członek rodziny powinien wnieść tzw. dyspozycję w przypadku śmierci), kapitały inwestycyjne, a także kompletny kapitał mieszczący się w innym kraju (jednak w tym przypadku w trakcie otwarcia spadku spadkobierca musi posiadać polskie obywatelstwo czy być polskim podatnikiem).

Powinniśmy spłacić jeszcze podatek wtedy, gdy uprawomocni się orzeczenie sądu w sprawie dziedziczenia. Słowem, kiedy sąd zaaprobuje nabycie spadku. Jeżeli zatrudniamy w takiej kwestii adwokata, to on powinien nam dostarczyć zarządzenie sądu. Podobnie jest wówczas, gdy akt notarialny stwierdzający otrzymywanie majątku zostanie zarejestrowany.

Kiedy nie zapłacimy podatku?

Istnieje sporo sytuacji, w których wcale nie trzeba płacić podatku od spadku albo darowizny. W przepisach określa się trzy sekcje podatkowe. Do pierwszej należy bliska rodzina: żona, zięć lub pradziadkowie. Do drugiej zaliczają się wnuki siostry, zstępni pasierbów albo współmałżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy zaliczają się następni nabywcy spuścizny. Sumy wolne od podatku są wyznaczane zgodnie z klasą, do jakiej należy następca. Dla pierwszej klasy jest to stawka prawie 10.000 zł, dla drugiej – ponad 7.000 zł, zaś dla trzeciej – nieomalże 5.000 zł. W przypadku, gdy wartość spadku w zasadzie nie przekroczy wspomnianych wcześniej kwot, absolutnie nie powinniśmy składać jakichkolwiek formularzy do urzędu skarbowego.

Jednak, jeżeli zdobędziemy spadek, którego wartość będzie o wiele wyższa niżeli stawka zwolniona od podatku, wtedy powinniśmy wysłać zeznanie podatkowe. Należy zrobić to w urzędzie znajdującym się w obszarze zamieszkania spadkobiercy w przeciągu jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się werdyktu sądu. W następnej kolejności odbierzemy konkretną decyzję urzędu o wielkości podatku, jaki musimy uiścić w przeciągu dwóch tygodni. Podatek waha się w granicach od kilku do kilkunastu procent i jest uzależniony od zakwalifikowania do konkretnej grupy podatkowej.

Jeśli nie chcemy odziedziczyć spadku…

Razem z literą prawa każdy dziedzic posiada możność zrzeczenia się otrzymania spuścizny, m. in. w sytuacji, jeżeli po zmarłym małżonku pozostają jakiekolwiek niespłacone zobowiązania. Na podstawie kodeksu cywilnego (art. 1048) dziedzic w niektórych przypadkach może podpisać umowę z ewentualnym spadkodawcą, w której zrzeka się przejęcia majątku. Taką ugodę należy przyjąć przed otwarciem spadku i jest ona opracowywana w wypadku śmierci spadkodawcy. Deklarację należy zdecydowanie nawiązać u notariusza, ponieważ inaczej nie będzie nigdzie uznawana.

Należałoby pamiętać, że pierwszym z zasadniczych skutków odstąpienia od dziedziczenia jest pełne usunięcie z dziedzictwa dzieci, wnuków i następnych członków rodziny. Nie możemy także w owej sytuacji pozyskać zachowku.

Po zrzeczeniu się spadku można prosić o przywrócenie tego prawa w dwóch okolicznościach:

1. Testator umieszcza nas w testamencie – tutaj wcale nie chodzi o otrzymywanie majątku z ramienia ustawy, lecz o dziedzictwo z mocy testamentu.

2. Mamy możliwość iść kolejny raz do notariusza i przyjąć umowę o odnowienie prawa do spadku.

Kto jest uprawniony do otrzymania zachowku?

Każdy z nas ma pozwolenie do zarejestrowania testamentu oraz wyłączenia z niego poszczególnych krewnych, np. wszystkich, którzy od kilkunastu lat nie interesowali się naszym losem. Poza tym jedyną osobą wprowadzoną do testamentu będzie ktoś spoza rodziny. Zachowek przysługuje dzieciom, wnukom, małżonkom i rodzicielom, którzy:

  • Mówiąc w skrócie nie byli w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Nie wyrzekli się majątku
  • Nie odrzucili spadku
  • Nie byli wzięci za niegodziwych
  • W przypadku małżonka – w przypadku kiedy nie doszło sądowego zakończenia związku z winy potencjalnego spadkobiercy

Jeśli zajął Cię niniejszy materiał, wejdź w odnośnik po prawej stronie – www.prawnik-torun.net – a wynajdziesz o wiele więcej informacji, przykładowo konsultacje prawne.

Komentarze są wyłączone.